Jak pracujemy

Nasze usługi są kompleksowe.

Wszystkie formalności załatwiamy na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Przed rozpoczęciem projektu przygotowujemy harmonogram i według niego pracujemy.

Inwestor nie musi chodzić po urzędach, wypełniać wniosków, ewentualnie ich uzupełniać i martwić się kiedy i jak jego sprawa zostanie załatwiona.

Monitorujemy przebieg wszystkich procesów: uzgadniamy z geodetą obszarjaki ma obejmować mapa, wskazujemy właściwe miejsca do odwiertów przy wykonaniu badań geotechnicznych, występujemy o wydanie warunków przyłączenia wody, kanalizacji, gazu, prądu, sprawdzamy wydane zapewnienia czy nie są niekorzystne dla inwestora, uzgadniamy lokalizację zjazdu na działkę, występujemy o wszystkie decyzje, uzgodnienia, opnie oraz przeprowadzamy inne formalności związane z inwestycją.

Na bieżąco informujemy inwestora o postępie prac.

Składamy gotowy projekt do urzędu i monitorujemy procedurę wydania pozwolenia na budowę.

Występujemy o wydanie dziennika budowy i zgłaszamy rozpoczęcie budowy.

W trakcie budowy możemy poprowadzić kompleksowy nadzór, a po jej zakończeniu wykonać prace związane z odbiorem inwestycji do użytkowania - w zależności od potrzeb inwestora.

W przypadku inwestycji komercyjnych zazwyczaj przygotowujemy jeszcze materiały marketingowe.

Ile kosztuje projekt ?

Wycena projektu

Nasze projekty