Projekt domu - Projekt indywidualny - dlaczego warto ?

Dlaczego warto zainwestować w projekt indywidualny

Budowa domu to zazwyczaj największa inwestycja w życiu, jedyna w swoim rodzaju. Jaki dom zbudujemy w takim będziemy żyć i odpoczywać.

Warto więc go dobrze zaprojektować, tak aby spełniał stawiane oczekiwania zarówno pod względem komfortu mieszkania jak i kosztów budowy i utrzymania.

Projektowanie budynku zaczyna się od zapoznania się z otoczeniem przyszłej inwestycji, potrzebami, zainteresowaniami i stylem życia inwestora, bezpośrednim sąsiedztwem obecnym i tym które może powstać w przyszłości.

Dlaczego projekt indywidualny?

Dom projektuje się dla konkretnych ludzi, którzy mają swoje zindywidualizowane potrzeby, zainteresowania, wyjątkowy sposób życia, przyzwyczajenia. Każdy z nas posiada własne personalne cechy. Zawsze należy je w sposób indywidualny uwzględnić w projekcie domu, nawet, jeśli są to cechy zmienne w czasie. Równie ważne są różnego rodzaju ograniczenia, czasowe lub stałe, takie jak dysfunkcje na tle zdrowotnym, wiek itp.

Istotna jest struktura rodziny, czy jest wielopokoleniowa, czy w rodzinie są dzieci, czy jest jedno dziecko, a może trójka lub więcej?, czy są zwierzęta i jakie.

Wszystkie te czynniki oraz wiele innych są zmiennymi, które należy bezwarunkowo uwzględnić podczas prac projektowych.

Dla porównania projekt tzw. katalogowe / typowe w dużej większości uwzględniają typ rodziny 2+2 i tak są projektowane.

Dom projektuje się do miejsca.

Dom / budynek nie jest tworem oderwanym od kontekstu. Każdy jest wybudowany na nieruchomości, która również posiada indywidualne, jedyne w swoim rodzaju cechy. Możemy projektować i budować w mieście, na wsi, na wybrzeżu morza, w górach czy w lesie i każda z lokalizacji ma inne wymogi, odmienne uwarunkowania, swoisty klimat, . Poszczególne nieruchomości mają różne ułożenie względem stron świata, kierunków głównych wiatrów, dostępności do światła słonecznego. Działki mają urozmaicone kształty, wielkości, rzeźbę, spadki i ukształtowanie powierzchni terenu. Często wokoło istnieje mnóstwo czynników dysharmonizujących, które warto wyeliminować, lub zamknąć się na nie. Nieruchomości pod przyszłą zabudowę cechują się też zróżnicowanymi typami budowy geologicznej gruntu, rożnie wygląda kwestia poziomu wód gruntowych. Takich zewnętrznych czynników jest cała masa i wszystkie one razem z potrzebami indywidualnymi przyszłych mieszkańców tworzą kolejną układankę - zestaw zmiennych, których prawidłowe ułożenie oraz znalezienie dobrego rozwiązania wymaga pracy architekta nad indywidualnym projektem krok po kroku.

Odpowiedzialność i utożsamienie z dziełem / projektem podczas budowy

Architekt nie tworzy dla siebie lecz dla odbiorcy / inwestora / przyszłego użytkownika. Architekt jako twórca powinien jednak utożsamiać się z własnym dziełem. Jest to możliwe gdy mamy do czynienia z projektem indywidualnym. W takiej sytuacji twórca projektu dobrze kooperuje z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, ma nad projektem kontrolę i mentalnie czuje się z nim związany, dlatego zależy mu na tym, aby realizacja projektu była w pełni zgodna z ideą projektu i tożsama z założeniami architektonicznymi projektu.

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia kiedy realizowany jest projekt tzw. katalogowy. Wówczas często jest kilku architektów na różnych etapach życia/tworzenia projektu: twórców pierwotnego projektu i tych, którzy adaptują projekt katalogowy. Ci pierwsi w przypadku wystąpienia zmian w projekcie często przestają się z nim utożsamiać, ci drudzy nie będąc jego twórcami również w mniejszym stopniu „panują” nad projektem i jego realizacją oraz się z nim słabo utożsamiają. Następuje też rozmycie odpowiedzialności, co może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi na budowie.

Architekt - twórca i powiernik

Była mowa o tym wcześniej, ale warto to podkreślić, że architekt nie tworzy dla siebie, lecz dla przyszłych użytkowników konkretnego budynku. Aby ta zależność została zachowana nie jest możliwe stworzenie projektu budynku bez kontaktu z jego odbiorcą, inaczej następuje wypaczenie tej fundamentalnej zasady. Kontakt na linii architekt – inwestor / przyszły użytkownik budynku powinien uwzględniać wiele psychologicznych aspektów. Często ludzie nie posiadają pełnej, wyczerpującej i spójnej wizji własnego domu, w takiej sytuacji należy tę wizję dla nich stworzyć od podstaw lub rozwinąć i uskrzydlić, opierając się na rozmowach, obserwacjach, słuchaniu przyszłego odbiorcy, na prawdziwych jego potrzebach. Ten etap powstawania projektu indywidualnego w sposób znaczący bazuje na aspektach psychologicznych. Przy projektach katalogowych tego typu aspekt nie istnieje, jest oparty na sztucznym „dopasowywaniu” powstałego wirtualnie projektu katalogowego do klienta.

Dlaczego warto inwestować w nadzór autorski lub / i zastępstwo inwestorskie

Architekt – twórca projektu, jest osobą, która najlepiej zna projekt. Nikt inny nie ma tak pełnej wiedzy na temat projektu jak jego twórca, dlatego bez architekta na budowie zrealizowanie projektu zgodnie z założeniami, przy uwzględnieniu całokształtu rozwiązań i mnogości detali jest dużo trudniejsze i zawsze będzie odbiegać od oryginału. Wszelkie zmiany na pierwotnej tkance projektu wykonane podczas budowy, jeśli odbywają się bez udziału w nich architekta, mogą być obarczone błędem, gdyż wypaczają całokształt założenia, stanową nieplanowane wtrącenie i wprowadzają chaos oraz w konsekwencji powodują nieprzewidziane skutki ekonomiczne. Diabeł tkwi przecież w szczegółach. Nawet najlepszy wykonawca może się jedynie domyślać „co miał na myśli architekt wraz z inwestorem” tworząc konkretne rozwiązanie projektowe (nie mówię tu o rozwiązaniach stricte technicznych). A konkretne rozwiązanie zazwyczaj jest kwestią wielowątkową i wypadkową szeregu decyzji powziętych na wcześniejszych stadiach prac projektowych. Wszystko, cały proces projektowy, jest wypadkową wielowątkowych wydarzeń, decyzji i kompromisów , które powstały przy współudziale z Inwestorem – czyli najbardziej decyzyjnym członkiem procesu budowlanego. Idealną sytuację mamy wtedy, kiedy wykonawca jest wstanie współpracować podczas tworzenia projektu, wówczas również i on staje się współtwórcą lub choćby wtajemniczonym i współodpowiedzialnym rozwiązań projektowych. Tego typu rozwiązania, czyli współudział wykonawcy oraz kierownika budowy już na wstępnych etapach projektu są rozwiązaniami idealnymi, jednak przy niewielkich inwestycjach wciąż stanowią rozwiązanie niszowe.

Budżet / koszty

Budowa według projektu indywidualnego jest tańsza a budżet na inwestycję jest elastyczniej dopasowany.Tworząc projekt indywidualny architekt zna go bardzo dokładnie i może sprawniej nadzorować budowę, intuicyjnie wie na co zwracać uwagę wykonawcom w trakcie nadzorów autorskich. W większości przypadków wykonawca od razu otrzymuje odpowiedzi, ewentualnie dodatkowe rysunki.Istotnym jest praktykowanie na jak najwcześniejszym etapie spotkań architekta, wykonawcy i kierownika budowy – to właśnie te osoby mają największy wpływ na przebieg i koszty inwestycji.Ważne aby ewentualne trudności wykonawcze, omówić przed rozpoczęciem prac, aby wyprzedzająco im zapobiegać. Dla porównania, w inwestycjach realizowanych według katalogu (tzw. domy / budynki katalogowe), nadzór najczęściej sprowadza się do szukania błędów wykonawczych, których usunięcie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a często nie jest w ogóle możliwe.Ceny realizacji podane dla inwestycji tzw. gotowych / katalogowych bardzo często odbiegają od rzeczywistości, są celowo zaniżone aby łatwiej sprzedać gotowy projekt.

Dlaczego warto inwestować w kosztorysy / kontrolę kosztów

Dla każdego projektu indywidualnego można stworzyć realny i dopasowany kosztorys. Kosztorys bazuje na docelowych i już niezmiennych rozwiązaniach projektowych. Posiadając rzetelny kosztorys inwestor jest w stanie planować finansowanie budowy, porównywać wyceny wykonawców, kontrolować budżet swojej budowy podczas jej trwania. Odpowiednio wcześnie można też dokonać zmian w projekcie, które generują koszty.Kosztorys jest swoistym zabezpieczeniem i zwiększa świadomość procesu budowlanego.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

O nas

Jak pracujemy

Oferta

Kalkulator powierzchni budynku

Wycena projektu