Warto wiedzieć

Nowelizacja prawa budowlanego 20 luty 2015r

W związku z nowelizacją prawa budowlanego, uchwaloną 20 lutego 2015 na inwestycje takie jak budowa domu jednorodzinnego nie jest potrzebne pozwolenie na budowę i mogą być one realizowane na zgłoszenie. Z praktyki jednak wynika, że w bardzo małej ilości przypadków urzędy zezwalają na realizację procedury bez pozwolenia na budowę, co oznacza, że w większości przypadków jest to przepis martwy. Nie ma również konieczności dołączania do projektu budowlanego stosownych zapewnień od gestorów sieci oraz zezwolenia na zjazd z drogi publicznej na działkę, jednak z kilku powodów również i te dokumenty radzimy uzyskać zawczasu: po pierwsze nie warto ryzykować i ponosić kosztów jeżeli miałoby się okazać, że stosownych zapewnień nie uzyskamy lub nie będą nas one satysfakcjonowały, po drugie często z wytycznych wynikających z zapewnień / warunków technicznych przyłączenia są uzależnione niektóre prace projektowe nad instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, czy ogólnymi założeniami projektu zagospodarowania terenu, a po trzecie sam organ wydający decyzję może od nas w niektórych przypadkach takich dokumentów zażądać.

Planowanie inwestycji

Bardzo ważne jest planowanie inwestycji w aspekcie czasu. Jeśli źle zaplanujemy budowę może się przedłużyć o kolejny rok kalendarzowy. Specyfika prac budowlanych ma to do siebie, że powinno się je prowadzić w określonych warunkach, niekorzystne warunki pogodowe mogą znacznie podrożyć niektóre prace lub całkowicie je wstrzymać. Planując rozpoczęcie budowy, powinniśmy znać realny termin jej zakończenia i oddania obiektu do użytkowania, umożliwia to rzetelnie przygotowany harmonogram prac. Złe zaplanowanie inwestycji może powodować negatywne skutki finansowe, szczególnie w przypadku kredytowania przez banki. Poprawnie zaplanowany harmonogram prac projektowych powinien obejmować wszystkie formalności mogące mieć wpływ na realizację inwestycji.

Przybliżony czas potrzebny do załatwienia formalności związanych z rozpoczęciem budowy:

Urząd wydający decyzję o pozwoleniu na budowę ma termin 65 dni, po uzyskaniu decyzji należy jeszcze wliczyć czas na jej ostateczność - około 20 dni. Dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji możemy zwrócić się do organu o wydanie dziennika budowy, oraz poinformować nadzór budowlany o rozpoczęciu budowy.

Budowę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zawiadomieniu (7 dni przed rozpoczęciem) nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia budowy.

W niektórych przypadkach, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy, należy zawiadomić również inne instytucje takie jak np.: konserwatora zabytków czy gestorów sieci – obowiązek taki wynika z odrębnych decyzji czy uzgodnień uzyskiwanych w trakcie całej procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Czas potrzebny na wykonie projektu to około 4 tygodnie, poprzedzone kilkoma wcześniejszymi spotkaniami z inwestorem celem ustalenia szczegółów dotyczących inwestycji.

Należy jednak pamiętać, że: Przed rozpoczęciem projektu potrzebne są stosowne dokumenty, których w większości przypadków nie da się uzyskać od ręki. Na przykład: uzyskanie mapy do celów projektowych zajmie przynajmniej 4 tygodnie, wypis i wyrys z planu miejscowego przynajmniej 3 dni, zapewnienie dostawy prądu około 30 dni, zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków przynajmniej 14 dni, jeżeli będziemy chcieli podłączyć się do sieci gazowej lub ciepłowniczej również trzeba zwrócić się do właściciela sieci o warunki przyłączenia – około 30 dni, uzyskanie uzgodnienia / decyzji lokalizacji zjazdu na działkę z drogi publicznej – około 30 dni. Wszystkie powyżej podane terminy są orientacyjne, gdyż konkretne terminy są uzależnione od indywidualnej sprawy. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania opinii konserwatora zabytków należy doliczyć kolejne 30 dni, w przypadku konieczności uzyskania decyzji konserwatorskiej – 30 dni.

18

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta

Nasze projekty